Tipska montaža klimatske naprave

Tipska montaža

Vse montaže se izvajajo z našimi lastnimi strokovno usposobljenimi monterji, ki inštalacije izvajajo po najvišjih standardih kakovosti. Podjetje Gomon solar d.o.o., je vpisano v evidenco pri ARSO pod zap. št. 374 kot podjetje, pooblaščeno za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk v skladu s 37. členom Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur.l.RS 41/10). 

Čeprav je vsaka montaža na objektu specifična, smo vseeno za vas pripravili oceno stroškov, ki jih lahko pričakujete ob tipski montaži

Cena osnovne montaže znaša 250,00 EUR + ddv in vključuje:

 • ogled objekta in svetovanje s strani energetskega svetovalca
 • 1x preboj opečnatega zidu do debeline 40cm
 • povezavo notranje in zunanje enote z bakrenimi cevmi do 4m
 • povezavo notranje in zunanje enote na višini do 3,5 m
 • priključitev na obstoječo električno napeljavo do 4 m
 • nosilne konzole za zunanjo enoto globine 465 mm
 • odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po principu prostega padca do 4m dolžine
 • nadometne zaščitne PVC kanale
 • povezovalni električni kabel
 • tlačni preizkus zatesnjenosti
 • vakumiranje sistema
 • pooblaščen zagon naprave
 • razlaga delovanja
   Dostava v roku 2-3 dni
   15-dnevno vračilo blaga

© 2024 CENTER VARČNEGA OGREVANJA. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani.